ΕλληνικάEnglish
 • promo3
 • promo5
 • promo6
 • promo1
 • promo2
 • promo4
 • promo7
HomeUseful InformationΠνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα (4)

26-2-2016

Ο «εκβιασμός» καναλαρχών για πνευματικά δικαιώματα TV!

Με την απειλή να καταθέσουν αγωγές «εκβιάζουν» τα ξενοδοχεία προκειμένου να πληρώσουν την εταιρεία Τηλεοπτικά Δικαιώματα ΑΕ, μέτοχοι της οποίας είναι τα ιδιωτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Με επιστολές που αποστέλλονται μαζικά στα ξενοδοχεία, η δεύτερη κοινή εταιρεία των καναλαρχών, μετά την Digea, ζητάει ετήσια αμοιβή ανάλογα με τα δωμάτια που έχουν και την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Και δεν φθάνει αυτό. Οι καναλάρχες απαιτούν να πληρωθούν αναδρομικά για μια πενταετία, είτε με δόσεις (με μείωση 50%) είτε εφάπαξ (με μείωση 70%). Όλα τα ποσά που ζητούνται είναι χωρίς ΦΠΑ. Και για να φοβηθούν οι ξενοδόχοι, καταγράφεται η ποινή που θα προκύψει από τα δικαστήρια αν δεν πληρώσουν και η εταιρεία καταθέσει προσφυγή, καθώς το απαιτούμενο ποσό διπλασιάζεται.
Με αυτόν τον τρόπο θεωρούν στην Τηλεοπτικά Δικαιώματα πως τα ξενοδοχεία θα πληρώσουν και τα αναδρομικά για να μη δεχθούν αγωγή! Το ενδιαφέρον είναι πως η εταιρεία ζητάει χρήματα από τα ξενοδοχεία εμφανιζόμενη να εκπροσωπεί το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ μέλη της είναι μόνο οι έξι σταθμοί εθνικής εμβέλειας, που είναι και μέτοχοι της Digea! Το 2014 η εταιρεία Τηλεοπτικά Δικαιώματα εμφάνισε κύκλο εργασιών 405.382 ευρώ έναντι 334.375 ευρώ το 2013 και κέρδη προ φόρων 90.692 ευρώ από 35.607 ευρώ το 2013.

πηγή:http://www.typologies.gr/

30/1/2014

Προς ΣΕΕΔΔΕ, Υπόψη Προέδρου και Γ.Γραμματέα.

Προτείνω να διερευνηθεί (από το ΔΣ και τον Νομικό Σύμβουλο) η πιθανότητα να ζητήσουμε δικαστικά να εξαιρεθούν τα δωμάτια των τουριστικών καταλυμάτων από την υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων εξ αιτίας χρήσης τηλεόρασης για δυο λόγους:

 1. Διότι το δωμάτιο μετά την ενοικίαση σε πελάτη, αποτελεί πλέον ιδιωτικό και όχι δημόσιο χώρο
 2. Διότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στο αναπαραγόμενο προϊόν και την εμπορική δραστηριότητά της επιχείρησης. Δηλαδή η μεταδιδόμενη μουσική από τη τηλεόραση του δωματίου δεν είναι συστατικό στοιχείο της προσέλκυσης πελατών, ούτε συνεισφέρει στην ενοικίαση των δωματίων.

Με τιμή

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ,

ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος

τηλ.2281084470, fax.2281085769, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Ερμούπολη, 84100 Σύρος

----------------------------------------- --------------------------------------------------------

Ενημέρωση από την ΕΣΕΕ σχετικά με τα Πνευματικά Δικαιώματα και τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης

Τρόποι άμυνας των εμπορικών επιχειρήσεων

09/01/2014

ΠΗΓΗ: 08/01/2013, ΕΣΕΕ

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014

Πνευματικά Δικαιώματα και Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης

Με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και σε εκτέλεση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (98/93/ΕΟΚ), καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην χώρα μας η προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών έργων πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικά δικαιώματα) και των συντελεστών παραγωγής έργων πνευματικής ιδιοκτησίας (συγγενικά δικαιώματα: αφορούν ερμηνευτές, μουσικούς, παραγωγούς κλπ.).

Σε εκτέλεση των διατάξεων του νόμου, οι ανωτέρω μπορούν να συστήνουν οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων τους, στους οποίους αναθέτουν την διαχείριση αυτών των δικαιωμάτων, με σκοπό την προστασία, την διαπραγμάτευση  για τους όρους παραχώρησης των αδειών εκμετάλλευσης και την είσπραξη από τον οργανισμό του αντιτίμου των αδειών ή των αμοιβών που προβλέπονται από τον νόμο.

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που μας αφορούν είναι οι εξής:

 • Για τα πνευματικά δικαιώματα η ΑΕΠΙ, η οποία αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία.
 • Για τα συγγενικά δικαιώματα, οι οργανισμοί ΑΠΟΛΛΩΝ και ΕΡΑΤΩ είναι αστικοί μη κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, έχουν συσταθεί με πράξη του Ειρηνοδικείου της έδρας τους και έχει εγκριθεί η λειτουργία τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.  Ο οργανισμός GRAMMO είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει εγκριθεί η λειτουργία της από τον Υπουργό Πολιτισμού.

Συνεπώς, οι ως άνω οργανισμοί έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα λειτουργούν στα πλαίσια του ν. 2121/1993.  Μπορούν δε να πραγματοποιούν στα καταστήματα των εμπόρων ελέγχους, μόνοι τους ή με σύμπραξη της δημόσιας αρχής (άρθρο 55 παρ. 1ζ ν. 2121/1993), εφόσον αυτά διαθέτουν ηχητική ή οπτική (ή μικτή) εγκατάσταση (άρθρο 49 ν. 2121/1993).

Συγκεκριμένα, όταν εικόνα ή ήχος χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης (δηλαδή το κατάστημα) οφείλει εύλογη αμοιβή.  Η αμοιβή καταβάλλεται υποχρεωτικά στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα ή έξοδα ή ο συνδυασμός αυτών, καθώς και ποσά που πραγματοποιούνται από την επαγγελματική δραστηριότητα αυτού που εκμεταλλεύεται το έργο (άρθρο 32 ν. 2121/1993).

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν, να εισπράττουν και να επιδιώκουν δικαστικά τις σχετικές αμοιβές.

Υπόχρεο είναι το εμπορικό κατάστημα που έχει ολοκληρωμένο και προεγκατεστημένο ηχητικό σύστημα μετάδοσης ήχου ή εικόνας.

Αυτονόητα εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής αμοιβής το κατάστημα το οποίο διαθέτει ένα απλό ραδιόφωνο ή μια μικρή τηλεόραση δίπλα στο ταμείο, καθώς αυτά εμπίπτουν στην αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, η οποία επιτρέπεται κατά το άρθρο 18 παρ. 1 ν. 2121/1993.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της αμοιβής καθορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση για συμμόρφωση και καταβολή εκ μέρους της υπόχρεας επιχείρησης είναι αυθύπαρκτη και δεν χρειάζεται η πρόσκληση και η διαπίστωσή της από κανένα.  Υπό αυτήν την έννοια είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας που πρέπει να προβληματιστεί ότι οφείλει την σχετική αμοιβή - αποζημίωση, χωρίς να πρέπει να περιμένει την «επίσκεψη» του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

Δυνάμει του νόμου, προβλέπεται ακόμη και ποινική δίωξη του μη συμμορφούμενου.  Θεωρητικά, οι Οργανισμοί θα μπορούσαν αντί να ειδοποιούν με εξώδικα, να καταθέτουν μηνύσεις.  Ευτυχώς, δεν έχουν γενικεύσει αυτήν την πρακτική, αν και έχουν διαπιστωθεί σχετικά κρούσματα, κυρίως στην περιφέρεια.

Τρόποι άμυνας των εμπορικών επιχειρήσεων

Οι εν λόγω οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης εμφανίζουν ολοένα και πιο έντονη δραστηριότητα με αποδέκτες τα εμπορικά καταστήματα, στην κατεύθυνση καθορισμού και είσπραξης αμοιβής για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα που εκπροσωπούν.

Η μεθοδολογία που ασκούν είναι η εξής: Καθορίζουν αυθαίρετα (και -κατά την γνώμη μου- υπερβολικά, ενόψει ενδεχομένως εξώδικης διαπραγμάτευσης με τον υπόχρεο ή επηρεασμού του δικαστηρίου, εάν ο καθορισμός φτάσει στο ακροατήριο) τον πίνακα αμοιβών για τα εμπορικά καταστήματα, τον οποίο και αποστέλλουν με εξώδικο πρόσκληση, τάσσοντας προθεσμία.  Συνήθως οι καταστηματάρχες (κακώς) αγνοούν αυτήν την πρόσκληση και δεν απαντούν.  Ακολούθως οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης καταφεύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο οι καταστηματάρχες επίσης αποφεύγουν και έτσι δικάζονται ερήμην.

Καταρχήν, οι επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση εικόνας και ήχου δεν θα πρέπει να αγνοούν την εξώδικο πρόσκληση των οργανισμών.  Πρέπει να απαντούν με τον ίδιο τρόπο, διαμαρτυρόμενες για το υψηλό ποσό αμοιβής και καλώντας τους οργανισμούς σε κατ' ιδίαν διαπραγμάτευση.  Υπενθυμίζεται ότι οι οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να μειώσουν κατά το δοκούν το ύψος της αμοιβής.  Εάν η διαπραγμάτευση αποτύχει, τότε αναμένουμε το δικαστήριο (θα επιδοθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τον οργανισμό), όπου και η επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα επιχειρήματά της.  Το δικαστήριο θα αποφανθεί οριστικά για το ύψος της αμοιβής - αποζημίωσης.

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση εικόνας και ήχου θα απαντήσουν εξώδικα, γνωστοποιώντας το γεγονός αυτό στους οργανισμούς και αρνούμενες να καταβάλλουν οποιαδήποτε αμοιβή.  Εννοείται ότι και οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρασταθούν στο δικαστήριο, όπου θεωρώ βέβαιο ότι θα προσφύγουν οι οργανισμοί.

Γνώμη μου είναι ότι το ρόλο του διαμεσολαβητή - διαπραγματευτή για λογαριασμό των εμπορικών επιχειρήσεων, μπορεί να αναλάβει και ο αρμόδιος εμπορικός σύλλογος, ο οποίος μπορεί να συμφωνήσει μία ρύθμιση-πακέτο για όλα τα μέλη του.

Εάν η υπόθεση καθορισμού φτάσει στο δικαστήριο, αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες - έμποροι, είναι τα εξής:

 1. Θα πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο την έλλειψη κεντρικής μόνιμης εγκατάστασης ήχου ή εικόνας.
 2. Θα πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο την ανυπαρξία αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο αναπαραγόμενο προϊόν και την εμπορική δραστηριότητά της. Για παράδειγμα, έχει κριθεί ότι βιβλιοπωλείο και κατάστημα εργαλείων που είχαν μόνιμη κεντρική ηχητική εγκατάσταση απαλλάχθηκαν της σχετικής υποχρέωσης, καθώς δέχθηκε το δικαστήριο ότι η μεταδιδόμενη μουσική δεν ήταν συστατικό στοιχείο της προσέλκυσης πελατών, ούτε συνεισέφερε στην πώληση των προϊόντων τους. Για την απόδειξη των παραπάνω, χρήσιμη είναι η προσαγωγή φωτογραφιών του χώρου, στοιχείων της δραστηριότητας, οικονομοτεχνικών μελετών κλπ.
 3. Θα πρέπει στην αίτηση των οργανισμών να αναφέρονται με σαφήνεια οι αλλοδαποί καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται και ποιές συμβάσεις αμοιβαιότητας έχουν υπογράψει με ανάλογους αλλοδαπούς οργανισμούς.
 4. Σύμφωνα με το άρθρο 67 ν. 2121/1993, τα συγγενικά δικαιώματα των ξένων έργων προστατεύονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς αμοιβαιότητας, δηλαδή εφόσον προστατεύονται και στην αντίστοιχη ξένη χώρα παραγωγής. Στις ΗΠΑ, από όπου προέρχεται και ο μέγιστος όγκος του ξένου ρεπερτορίου δεν υπάρχει διάταξη νόμου, που να προστατεύει τα συγγενικά δικαιώματα. Άρα, η επιχείρηση που θα αποδείξει ότι μεταδίδει μόνο μοντέρνα αμερικάνικη μουσική, θα απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής συγγενικών δικαιωμάτων.

Σε ότι αφορά τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, πρέπει να σημειωθεί και το επιχείρημα περί αντισυνταγματικότητας που έχει προβληθεί και στηρίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος περί ισότητας.  Ωστόσο το επιχείρημα δεν έχει υποστηριχθεί έως σήμερα από τα δικαστήρια, καθότι η ισότητα δεν πλήττεται αφού η αμοιβή καθορίζεται κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό.

Ας μην ξεχνάμε ότι το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής προβλέπεται πλέον και στα περισσότερα από τα ευρωπαϊκά κράτη, προβλέπεται μάλιστα και από την Οδηγία 29/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το άρθρο 81 ν. 3057/2002).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί και το εξής: Η συμφωνία θέσπισης ενοποιημένου καταλόγου παροχής αμοιβών από τους τρεις οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων (οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων με διαφορετικό αντικείμενο και συμβολή στο παραγώμενο πνευματικό αγαθό) θα μπορούσε να είναι απαγορευμένη σύμπραξη στα πλαίσια του άρθρου 1 ν. 703/1977 και αξίζει να ανιχνευθεί αυτό από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από καταγγελία κάποιου θιγόμενου καταστηματάρχη.

Ωστόσο ακόμη και εάν κρινόταν ότι η θέσπιση ενοποιημένου καταλόγου αμοιβών είναι εναρμονισμένη πρακτική, αυτό δεν θα αναιρούσε την υποχρέωση του κάθε εμπόρου που πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις να καταβάλλει αμοιβή - αποζημίωση στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.  Απλά θα δημιουργούσε υποχρέωση των οργανισμών να παύσουν την υιοθέτηση ενιαίου πίνακα - «τιμολογίου».

 

 

Πνευματικά δικαιώματα


10-12-2011

Δημόσια Διαβούλευση για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας
Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης αποτελούν ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες το οποίο συγχρόνως απασχολεί κι έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που μετέχουν στην οικονομική ζωή της χώρας. Παράλληλα πρόκειται για ένα ζήτημα αρκετά τεχνικό και σύνθετο.

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση όχι ένα έτοιμο σχέδιο νόμου αλλά τα ζητήματα τα οποία κρίνεται ότι χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να υποβάλουν τις απόψεις τους και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των σχετικών ζητημάτων. Παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης σχεδίου νόμου, η οποία θα λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.

Στο υπό διαβούλευση κείμενο αναπτύσσονται τα προβλήματα του χώρου αυτού, οι βασικοί στόχοι της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και ορισμένες γενικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν όλες τις τυχόν λύσεις που θα προταθούν και εν τέλει τη νομοθετική ρύθμιση.

Καλείται αφενός η κοινότητα των δημιουργών, καλλιτεχνών και των φορέων που τους εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται δικαιώματά τους και αφετέρου όλες οι ενώσεις χρηστών, οι επιχειρήσεις που κάνουν δημόσια χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλουν προτάσεις ή/και παρατηρήσεις στα ερωτήματα που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ http://www.opengov.gr/yppol/?p=251 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Ακολουθούν οι απόψεις του Προέδρου που κατατέθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας

------------------------------------------

26 Δεκεμβρίου 2011, 18:58 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ειδικός ανεξάρτητος μηχανισμός επίλυσης των διαφορών μεταξύ οργανισμών και χρηστών, διότι η προσφυγή στα δικαστήρια δεν είναι υπερ των -πιθανώς- αδικούμενων χρηστων που καλούνται να εμπλακούν σε πολυέξοδες και χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες, επειδή κάποια ΟΣΔ αποφάσισε να τους επιβάλλει ένα αυθαίρετο ποσό ως αμοιβή. Ειδικά για τη περίπτωση επιβολής αμοιβής σε μικρά τουριστικα καταλύματα με τη δικαιολογία της ύπαρξης τηλεόρασης στα δωμάτια: Κάποιες ΟΣΔ στέλνουν ειδοποιητήριο και ζητούν να τους καταβληθεί κάποιο ποσό που συνήθως είναι το ίδιο για όλα τα καταλύματα, άσχετα αν έχουν διαφορετικούς τζίρους, άσχετα άν έχουν διαφορετική δυναμικότητα δωματίων, χωρίς να υπολογίζεται ο ετήσιος χρόνος λειτουργίας τους, χωρίς να γνωρίζουν αν υπάρχουν τηλεοράσεις στα δωμάτια, κλπ.
Οι ιδιοκτητες αυτων των μικρών καταλυμάτων, εκφοβιζομενοι υποκύπτουν και καταβάλλουν τα ποσά που τους ζητούνται, αφού πρακτικα αδυνατούν να εμπλακούν σε δικαστικη αντιπαράθεση με τις ΟΣΔ που έχουν στη διάθεσή τους άρτια στελεχωμένες νομικές υπηρεσίες.
Αντώνης Καρατάσος, Πρόεδρος Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων.

------------------------------------------

27 Δεκεμβρίου 2011, 20:05 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Τα αμοιβολόγια πρεπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται απο ανεξάρτητη αρχη, αφου ακουστουν και οι δυο πλευρες (ΟΣΔ – χρηστες). Οι ΟΣΔ συνήθως επιβάλλουν κατα βούληση και εντελως αυθαίρετα τα αμοιβολόγια. Για παράδειγμα στα αμοιβολόγια της ΑΕΠΙ για τα δωματια των ξενοδοχειακων επιχειρήσεων (σελ.100 και σελ.100α του επίσημου αμοιβολογίου της): α)οι εποχικές επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά απο τις συνεχούς λειτουργίας, κατι που δεν είναι λογικό, β) όλες τις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων – διαμερισμάτων τιμολογούνται ως εποχικές, πράγμα λανθασμένο και απαράδεκτο, γ)ο τιμοκατάλογος της σελ.100 είναι απαρχαιωμένος αφού αναφέρεται σε κατηγοριες Α-Β-Γ-Δ που έχουν καταργηθεί πριν χρόνια και όχι σε Αστέρια και Κλειδιά.
Οι ΟΣΔ πρέπει να εξηγούν αναλυτικά πως προκύπτει το ποσό που ζητούν απο κάθε επιχείρηση και όχι να στέλνουν απλώς μια εκφοβιστική ειδοποίηση.
Δεν πρέπει να επιτρέπεται να ζητούνται αναδρομικές αμοιβές.
ο Πρόεδρος, Αντώνης Καρατάσος

------------------------------------------

27 Δεκεμβρίου 2011, 21:12 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Να βρεθεί τρόπος ωστε να μπορεί ο ταξιδιώτης να ενημερώνεται για τις ειδήσεις, μεσω τηλεόρασης ή ραδιοφώνου ή ιντερνετ στο δωμάτιο του ξενοδοχειου που διαμένει, χωρις να απαιτούνται αμοιβές σε ΟΣΔ. Δεν είναι λογικό να θεωρείται «δημόσια εκτέλεση μουσικού έργου» το να βλέπει τις ειδήσεις πριν πέσει για ύπνο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Η παροχή απο το ξενοδοχειακό κατάλυμα στο πελάτη της δυνατότητας να ενημερωθεί, δεν είναι κάτι που αποφέρει επιπλέον κέρδη στο κατάλυμα και άρα θα όφειλε να αποδίδει αμοιβή στους ΟΣΔ, αλλά αυτονόητο δικαίωμα του πελάτη-ταξιδιώτη. Το κράτος πρέπει να φροντίσει να απολαμβάνουν δωρεάν το δικαίωμα της ενημέρωσης, όλοι οι πολίτες του.
Ας βρούν τρόπο οι ΟΣΔ, να αποκόπτεται η μουσική απο τη ραδιοτηλεοπτικη μετάδοση, αν ο αποδέκτης δεν τους έχει πληρώσει τα δικαιώματά τους!
ο Πρόεδρος, Αντώνης Καρατάσος

------------------------------------------

26 Δεκεμβρίου 2011, 18:27 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Σχετικα με την επιβολή αμοιβολογίου στα ξενοδοχειακα καταλυματα, για την ύπαρξη τηλεοράσεων μεσα στα δωματια:
Σύμφωνα με έγγραφο του ΕΟΤ με Α.Π. 515507 της 27/7/2011, «τα δωμάτια των ξενοδοχείων δεν αποτελούν δημόσιο χώρο». Λογικό και αυτονόητο είναι οτι το δωμάτιο που νοικιάζει ένας πελάτης σε ξενοδοχειακο καταλυμα, γίνεται ιδιωτικός του χώρος μεχρι να φύγει και κανεις δεν έχει δικαίωμα -πλην του ιδίου- να ανοίξει τη πόρτα και να μπεί μεσα.
Γιατι λοιπόν να καταλογίζονται αμοιβές απο τις ΟΣΔ στα καταλύματα, για μη δημόσιους χώρους;

Δείτε παρακάτω το εν λογω εγγραφο:

Αθήνα, 27/7/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 515507
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΤ

Προς : Όλες τις ΠΥΤ

ΘΕΜΑ : Θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς του Ν. 3868/10 «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης»

ΣΧΕΤ : Το με Α.Π. 518909/26-20-20 έγγραφό μας με θέμα «Ολική απαγόρευση καπνίσματος. Βιβλίο Αναφοράς για την εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν.3868/2010»
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
«Το «Βιβλίο Αναφοράς για την εφαρμογή του αρθ. 17 του Ν.3868/2010» πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2 της υπ. Αριθμ. 104720 Κ.Υ.Α. Ειδικότερα, η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου. Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί και βεβαιώνεται ως παράβαση,
συνεπάγεται δε πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α.
Το βιβλίο αναφοράς αφορά στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου και όχι στο σύνολο του καταλύματος.
Στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δεν ισχύει η ολική απαγόρευση του
καπνίσματος, αλλά εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση διαχωρισμού των
δωματίων σε καπνίζοντες και μη (π.δ. 43/02, παράρτημα Β), δεδομένου ότι τα δωμάτια των ξενοδοχείων δεν αποτελούν δημόσιο χώρο.
Συνεπώς οι επιχειρήσεις των ξενοδοχειακών καταλυμάτων οφείλουν να
τηρούν ένα βιβλίο αναφοράς για την απαγόρευση του καπνίσματος, το οποίο τηρείται στο χώρο υποδοχής του καταλύματος, αποτελείται από χοντρό εξώφυλλο, με 100 αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4 και περιλαμβάνει όλους τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος της μονάδας.
Το βιβλίο μπορεί να θεωρείται και από τα γραφεία Υποστήριξης των ΠΥΤ για διευκόλυνση των υπόχρεων.
Η θεώρησή του γίνεται στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου αναγράφεται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η Ταχ. Δ/νση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας. Η Υπηρεσία αναγράφει : «Το παρόν βιβλίο φυλλομετρηθέν ευρέθη με σελίδες εκατό». Ακολουθεί η πόλη και η ημερομηνία θεώρησης, υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας.
Διευκρινίζεται ότι αν το κατάλυμα δεν διαθέτει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαλλάσσεται από την τήρηση του βιβλίου αυτού.
Αντώνης Καρατάσος, Πρόεδρος της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, τηλ.2281084470.

------------------------------------------

27 Δεκεμβρίου 2011, 21:53 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

οι ΟΣΔ πρέπει να δίνουν εγγράφως στο χρήστη αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να παραθέτουν αναλυτικά και αιτιολογημένα τις απαιτήσεις τους από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος


 

 

Αυτός είναι ο ισχύων τιμοκατάλογος για το 2011 της ΑΕΠΙ. (Ραδιόφωνο & Τηλεόραση = Μηχανική μουσική)

Προτείνουμε στους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων, να ελέγχουν την ορθότητα των αμοιβών που ζητούν οι εταιρείες. Το αμοιβολόγιο αριστερά (σελ.100) αφορά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας και συμφέρει καλύτερα. Καταλύματα που δεν έχουν τηλεοράσεις μέσα στα δωμάτια, δεν οφείλουν να καταβάλουν καμία αμοιβή στις εταιρείες.

 

 


19/10/2010
Προς : ΣΕΕΔΔΕ, Κοινοποίηση: Σύλλογοι Ομοσπονδίας, Επιμελητήριο Κυκλάδων
Αρ.πρωτ: 227/10 , ΘΕΜΑ : ΑΕΠΙ
Το Διοικητικό μας Συμβούλιο ζητά από τη ΣΕΕΔΔΕ να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε να εξαιρεθούν τα δωμάτια των καταλυμάτων από τις απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων της ΑΕΠΙ και άλλων εταιρειών. Τα δωμάτια από τη στιγμή που ενοικιάζονται είναι ιδιωτικοί χώροι των συγκεκριμένων πελατών και μόνο. Η χρήση οποιουδήποτε οπτικοακουστικού μέσου, δεν θα πρέπει να θεωρείται δημόσια εκτέλεση. Με την ίδια λογική, θάπρεπε να απαιτούν συνδρομή και από τις κατοικίες που ενοικιάζονται επιπλωμένες και εξοπλισμένες με αστική μίσθωση.


19-10-2010 Περί αμοιβών ΑΕΠΙ


Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για τα θέματα σχετικά με την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi


28-8-2010

Ερωτήματα της ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, προς την ΑΕΠΙ:

Αξιότιμοι κύριοι/ες,
Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων ή/και διαμερισμάτων οφείλουν να σας καταβάλουν δικαιώματα για τη χρήση των τηλεοράσεων μέσα στα δωμάτια των ενοίκων τους. Αν ναι, ποιο το αμοιβολόγιο, ποιοι οι σχετικοί νόμοι και γενικά στείλτε μας ένα κατατοπιστικό και αιτιολογημένο κείμενο που θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας και θα στείλουμε στα μέλη μας, ώστε να πάψουν οι αμφισβητήσεις, οι διενέξεις και να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με τους αντιπροσώπους σας.

 1. Το Αμοιβολόγιο της ιστοσελίδας σας www.aepi.gr με τίτλο αρχείου «ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2010» αναφέρει αμοιβές που είναι χαμηλότερες ανά δωμάτιο από τις αμοιβές που αναφέρει το Αμοιβολόγιο 2009. Συγκεκριμένα: ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2010 στη σελίδα 100, αναφέρει για κατηγορία Γ-Δ ξενοδοχείων & ενοικιαζομένων δωματίων (που αντιστοιχούν σε κατηγορία 1 & 2 & 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ), ότι τα ημερήσια δικαιώματα ανά δωμάτιο είναι 0,0073€. Άρα για επιχείρηση ενοικ.δωματίων 3μηνης λειτουργίας με 5 δωμάτια το ποσό αμοιβής της ΑΕΠΙ είναι: 0,0073€ Χ 3 μήνες Χ 30 μέρες Χ 5 δωμάτια = 3,285€. Γιατί το «Αμοιβολόγιο 2009» ζητάει για το ίδιο κατάλυμα 28 €;

 2. Ποιος καθορίζει το ποσό; Η ΑΕΠΙ ή κάποιος νόμος και βάσει ποιών κριτηρίων;

 3. Γιατί κατάλυμα δυναμικότητας ενός δωματίου να πληρώνει (σύμφωνα με το Αμοιβολόγιο 2009) την ίδια αμοιβή με κατάλυμα 10πλάσιας δυναμικότητας;

 4. Κατάλυμα με τηλεοράσεις στα δωμάτια που παίζουν όμως μόνο ενημερωτικό κανάλι (πχ.CNN), οφείλουν αμοιβή στην ΑΕΠΙ;

 5. Αν το κατάλυμα δεν παρέχει τηλεόραση στο δωμάτιο, αλλά ο πελάτης που θα μείνει 15 - 30 μέρες φέρει δική του ή νοικιάσει από κατάστημα ενοικιάσεων, οφείλεται αμοιβή; Αν ναι γιατί και από ποιόν;

Με τιμή, ο Πρόεδρος Αντώνης Καρατάσος
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Πρωτοπαπαδάκη 13, 84100 ΣΥΡΟΣ
τηλ.2281084470, fax.2281085769, email. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΕΠΙ

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2010, Αρ.πρωτ.192156
Προς Κυκλαδικήν Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων, Πρωτοπαπαδάκη 13, 84100 Σ ύ ρ ο ς

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Εν συνεχεία της αρχικής μας απαντήσεως σας εις την επιστολήν σας γνωρίζουμε συμπληρωματικώς τα κάτωθι προς πληρεστέρα ενημέρωση σας:
1.- Ο περί πνευματικής ιδιοκτησίας νόμος (ν. 2121/1993) προστατεύει πάσαν χρήση πνευματικών ή καλλιτεχνικών έργων (άρθρον 3 παρ. 1 και 2). Εξαιρέσεις προβλέπει μόνον σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρα 18 έως 28Γ), εις τις οποίες δεν εμπίπτει καμμία δραστηριότητα φύσεως επιχειρηματικής (εξαιρεί δηλ. μόνον δραστηριότητες όπως π.χ. σχολικές παραστάσεις, επίσημες τελετές, σχολικά βιβλία και ανθολογίες, κρατικά κινηματογραφικά αρχεία, αναπαραγωγή για διδασκαλία, αναπαραγωγή διά κρατικές βιβλιοθήκες ή διά σκοπούς δικαστικούς, αναπαραγωγές υπέρ τυφλών ή κωφαλάλων κ.ο.κ.), το δε άρθρον 28Γ αναφέρει, ότι πέραν των εξαιρέσεων αυτών καμμία άλλη εξαίρεση δεν επιτρέπεται. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν κείμενο Οδηγίας της Ε.Ε, και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ούτε διά νόμου.
2.- Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η χρήση ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως από οποιανδήποτε επιχείρηση δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της εταιρείας μας, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό και το ξένα μουσικό ρεπερτόριο, ως έχει αποφανεί και ο Αρειος Πάγος (αποφ. Αρ. Πάγου 907/2003). Ειδικώς διά την χρήση τηλεοράσεων σε δωμάτια ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενα το θέμα έχει λυθεί διά της από 18.3.2010 αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπ. Ενώσεως (υπόθεση C-136/09), η οποία αφορά ειδικώς την Ελλάδα και η οποία δέχεται, ότι η χρήση των τηλεοράσεων εις τους εν λόγω χώρους δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια των δημιουργών ή της εταιρείας που τους εκπροσωπεί. http://web.opi.gr/portal/page/portal/opi/newsall/news/C_136_09

Πρόθυμοι διά κάθε άλλη πληροφορία διατελούμε
Μετά τιμής
Δρ. Γεώργιος Κρίππας
Γενικός Διευθυντής
--------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα,29/6/2010
Προς Αξιότιμον κ. Πρόεδρον Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, Σ ύ ρ ο ς

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Εις απάντηση επιστολής σας σας γνωρίζουμε τα κάτωθι επί των ερωτημάτων που μας υποβάλλετε :

1) Συνημμένως σας στέλνουμε αναλυτικώτερο αμοιβολόγιο, το οποίο καλύπτει τα κενά που αναφέρετε Διευκρινίζουμε δε, ότι οι τιμές που επισημαίνετε, αφορούν ετήσιαν δραστηριότητα των ξενοδοχείων και όχι εποχιακήν.
2) Οι τιμές καθορίζονται από την ΑΕΠΙ βάσει κλίμακος και κατηγοριοποιήσεως και κριτηρίων διεθνών, που ακολουθείται σε όλην την Ευρώπη. Επισημαίνουμε όμως, ότι (ως έχουν δεχθεί και τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια ομοφώνως και κατ’ επανάληψη) η πνευματική ιδιοκτησία ταυτίζεται με την υλική ιδιοκτησία και απολαύει την ιδίαν συνταγματική προστασία. Επομένως απαγορεύεται η επιβολή διατιμήσεως (από κρατική υπηρεσία) εις την πνευματική ιδιοκτησία. Και θα ήταν αστείο, αν εξεδίδατε ένα βιβλίο ή φιλοτεχνούσατε έναν πίνακα ζωγραφικής ή συνθέτατε μία μελωδία κ.λ.π. να ερχόταν το κράτος και να σας καθόριζε σε ποία τιμή θα πουλήσετε ή ενοικιάσετε ή παραχωρήσετε το έργο σας .
3) Για το «κατάλυμα του ενός δωματίου» που αναφέρετε, είμεθα πρόθυμοι να λάβουμε υπ’ όψιν μας την παρατήρησή σας, εφ’ όσον αποδειχθεί, ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
4) Η μετάδοση μουσικής εις τα δωμάτια δεν ενδιαφέρει εάν προέρχεται από ένα ή περισσότερα κανάλια (και αυτό ισχύει διεθνώς). Ως προς το κανάλι CNN σας πληροφορούμε, ότι η εταιρεία μας εκπροσωπεί την μουσική που μεταδίδεται από το κανάλι αυτό.
5) Αν το δωμάτιο δεν διαθέτει συσκευή τηλεοράσεως και ο πελάτης την φέρει ό ίδιος την συσκευή και την πάρει πίσω, όταν θα φύγει, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, υπό την απαραίτητο προϋπόθεση, ότι η ακρίβεια του τοιούτου ισχυρισμού θα ελεγχθεί από την εταιρεία μας και ο ιδιοκτήτης του δωματίου θα επιτρέψει τον τοιούτον έλεγχο οποτεδήποτε του ζητηθεί.

Πρόθυμοι διά πάσαν άλλην πληροφορίαν, διατελούμε.
Μετά τιμής
Δρ. Γεώργιος Κρίππας
Γενικός Διευθυντής

Σχετικά: Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ΣΕΕΔΔΕ περί του θέματος.


22-6-2010 Απάντηση ΑΕΠΙ σε ερώτημα της Ομοσπονδίας

 1. Νόμος 2121-1993

 2. Διάταξη Δικαστηρίου

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΑΕΠΙ

 

Εισηγητική έκθεση : Εισηγητική έκθεση επί της από 14-11-2005 αίτησης για αναίρεση της υπ' αριθμ. 7595/2005 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.

Απόφαση Εφετείου Αθηνών : Απόφαση 7594/2005 του Εφετείου Αθηνών.Όμοιες είναι και οι 7593 και 7595 αποφάσεις του 2005 του Εφετείου Αθηνών

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών : Απόφαση 5397/2005 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Όμοιες είναι και οι 5393/07,5394/07,5395/07, 5396/07 και 5392/07 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Free business joomla templates