ΕλληνικάEnglish
 • promo7
 • promo5
 • promo1
 • promo4
 • promo3
 • promo2
 • promo6
HomeUseful InformationΝομοθεσία
Νομοθεσία
Νομοθεσία

Νομοθεσία (11)

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Από τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου

Το θέμα έχει παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελευταία περίοδο, αφού και ο Κανονισμός της ΕΕ θα έχει εφαρμογή άμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της από 25/5/2018 και θα αντικαταστήσει την ισχύουσα νομοθεσία που είχε εφαρμοστεί πριν πολλά χρόνια με τον Ν. 2472/1999. Περιμένουμε βέβαια και την ελληνική νομοθεσία που θα ορίζει τις ενδεχόμενες ειδικές διατάξεις όπου θα εξειδικεύει τους κανόνες για την Ελλάδα, αφού το σχετικό νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη ψηφιστεί, αλλά η δημόσια διαβούλευση του έληξε στις 5 Μαρτίου.

Και πολλοί θα ρωτήσουν:

«Αφορά κι εμένα ο Κανονισμός, την επιχείρησή μου;»

Η Οδηγία της Ε.Ε. αφορά τους πάντες, δεν εξαιρείται κανείς. Όλοι έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν και θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό. Δεν αφορά μόνο τη συνεργασία που έχει ο κάθε συνάδελφος με τον «εξωτερικό κόσμο», τους πελάτες του, αλλά και τη συνεργασία που έχει με τους υπαλλήλους του.

Το νέο δεδομένο λοιπόν είναι ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν αφορά μόνο τα υψηλά πρόστιμα που προβλέπονται να επιβάλλονται, αλλά και τις αγωγές που ο οποιοσδήποτε τρίτος θα μπορεί να μας κάνει θεωρώντας ότι επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία του χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο νέος Κανονισμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το θέμα, ενώ παράλληλα αγωγές μπορεί να καταθέσει ο οποιοσδήποτε συναλλασσόμενος μαζί μας – όπως αναφέραμε προηγουμένως - πελάτης, εργαζόμενος, πρώην εργαζόμενος, κ.λπ., διότι χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του. Οι αγωγές, εκτός από την «ηθική πλευρά» μεταφράζονται και σε χρήμα, που όλοι μας θα κληθούμε να πληρώσουμε και να τους αποζημιώσουμε.

Ο νέος Κανονισμός, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, ζητάει μεγάλη διαφάνεια και καθαρότητα για τα στοιχεία που ο καθένας μας επεξεργάζεται.

Εδώ λοιπόν η κάθε επιχείρηση, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως μεγέθους, έχει την υποχρέωση να οργανώσει με σοβαρότητα τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό… Η κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μορφής, έχει την υποχρέωση να αποδεικνύει κάθε στιγμή ότι συμμορφώνεται.

Το πρόβλημα λοιπόν που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν, δεν είναι μόνο το θέμα των προστίμων, τα οποία μπορούν να φτάσουν στο 4% του τζίρου της επιχείρησης και με ταβάνι τα 20.000.000 ευρώ, αλλά και μία σειρά άλλων έμμεσων προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη φήμη της επιχείρησης. Για παράδειγμα, θα μπορεί να ζητείται από μελλοντικό μας πελάτη να του αποδείξουμε ότι η επιχείρηση τηρεί τις προϋποθέσεις που αφορούν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει σε ενδεχόμενο έλεγχο ή αγωγή ότι έχει αυτήν τη συγκατάθεση. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται ο πελάτης ή οποιοσδήποτε τρίτος που επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία του να αποδείξει το οτιδήποτε, αλλά το βάρος της απόδειξης περί σωστής διαδικασίας τήρησης προσωπικών δεδομένων το έχουμε εμείς που επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία αυτά.

Το αμέσως επόμενο βασικό ερώτημα που γίνεται από όλους είναι το τι θεωρείται προσωπικό δεδομένο.

Προσωπικό δεδομένο είναι οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο έμμεσα ή άμεσα.

Μερικά από τα βασικότερα όλων είναι :

 • Το ονοματεπώνυμο
 • Το ΑΦΜ
 • Ο ΑΜΚΑ
 • Η διεύθυνση
 • Το τηλέφωνο
 • Τα στοιχεία ταυτότητας
 • Τα οικονομικά δεδομένα
 • Τα περιουσιακά στοιχεία

Επίσης, προσωπικό δεδομένο μπορεί να θεωρηθεί κάποιο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε όλα τα παραπάνω.

Στις περιπτώσεις διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υπάρχει υποχρέωση να ζητείται συγκατάθεση του φυσικού προσώπου που αυτά αφορούν.

Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό είναι :

 • Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Να συλλέγουν δεδομένα για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και αυτά που είναι απαραίτητα.
 • Να λαμβάνουν τη σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων που τα αφορούν.
 • Να μην υποβάλλουν τα δεδομένα σε περεταίρω επεξεργασία η οποία είναι ασύμβατη με τον σκοπό
 • Να επικαιροποιούν τα δεδομένα.
 • Να τα αποθηκεύουν για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται.
 • Να δίνουν πρόσβαση σε συνεργάτες τους μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες και φυσικά με την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τον Κανονισμό.
 • Να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο της ζωής τους.
 • Να τηρούν ειδικό αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 3 ημερών στην Α.Π.Π.Δ. και στα φυσικά πρόσωπα που αφορά.

Από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός προκειμένου να ξεκαθαριστεί αρχικά τι δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται η επιχείρηση και ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία. Θα πρέπει επίσης να γίνει αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε πρόστιμα, αλλά και σε πλήξη της φήμης της επιχείρησης όπως προαναφέραμε.

Η ενδεχόμενη «αρνητική προσέγγιση» της διαδικασίας είναι ότι θα επιφέρει δυσκολία στην επιχείρηση, κόστος , επιπλέον κίνδυνο και ενδεχόμενη γραφειοκρατία .

Ας δούμε όμως και τη θετική πλευρά. Μπορεί να είναι μία ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης μέσω της αναδιοργάνωσης των μηχανισμών της, του ξεκαθαρίσματος των δεδομένων που έχει στην κατοχή της μέχρι στιγμής, όπως επίσης και την οριοθέτηση των διαδικασιών που γίνονται σε σχέση με τους πελάτες της, αλλά και το προσωπικό της.

Συμπληρώνονται - τροποποιούνται οι διατάξεις για τις προϋποθέσεις κ.λπ. παροχής και λειτουργίας βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου και προβλέπονται κατά βάση τα εξής:

Σε περίπτωση παροχής από την ανωτέρω μορφή μίσθωσης και άλλων υπηρεσιών, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, το εισόδημα που αποκτάται, λογίζεται, για τα φυσικά πρόσωπα, ως εισόδημα από  επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1-1-2017 και εφεξής. θεσπίζονται πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, μη υποβολής, ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής. (άρθρα 83-84)

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)

Άρθρο 39A. Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού

1. Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α΄167), όπως ισχύει, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει

2. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2017 και εφεξής.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4446 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016)

Άρθρο 111. Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

(Το άρθρο 111, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-05-2017) και η έναρξη ισχύος του καθορίζεται από την παράγραφο 10 του ιδίου άρθρου 111.)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται:

α) το διαμέρισμα

β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια
δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.

Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους.

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.

Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης (στο εξής «διαχειριστής ακινήτου») ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

β. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
γ. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α'155) και της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.

3. α. Το εισόδημα που αποκτάται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθ. 39Α του ν.4172/2013 (Α 167) απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

β. Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
Στην ίδια υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθ. 46 του ν. 4179/2013.

4. α. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε τρίτο την διαχείριση του ακινήτου του με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος διαχειριστής ακινήτου.

β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, όταν διαχειριστής του ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

γ. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον εκμισθώνει ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5.α.Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των οριζόμενων στις παρ. 2 και 8 επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων. Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε.. Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8, εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

β. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

δ. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στο αίτημα της Α.Α.Δ.Ε., κατά την παράγραφο 7 επιβάλλονται τα πρόστιμα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μπορεί να διενεργούνται έλεγχοι και από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

7. Η Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να ζητεί από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:

α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ψηφιακή πλατφόρμα.

10. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την έναρξη ισχύος και τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και για τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Ενημερώνουμε τους Συλλόγους, οτι για τις εκλογές, δεν απαιτείται πλέον αίτηση στο Πρωτοδικείο/Ειρηνοδικείο, αλλά στο τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο.

 

"Διεξαγωγή εκλογών

Άρθρο 11  του ν. 1264/1982 (Α' 79), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 52 του N.4446/2016, (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016)

 

1. Οι εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, που ο αριθμός των μελών της και η διαδικασία εκλογής τους ορίζεται από το καταστατικό και προεδρεύεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν.Δ.4361/1964 εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του νόμου αυτού.

3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.
4. Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα.

6. Δεν απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές σωματείων που έχουν την έδρα τους εκτός της έδρας του Ειρηνοδικείου και ο αριθμός των μελών τους δεν υπερβαίνει τους (50) πενήντα."

 

Επαναφορά της απεντόμωσης σε επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα.

Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 11240/14.06.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35, παρ.1 του ν. 4305/2014,

β. της υποπερίπτωσης γγ, της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014,

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ε. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

στ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. της με α.π. Υ7/25.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ156/14-07-2016 (2199/Β/15-07-2016) όμοια απόφαση «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.» και ισχύει,

η. του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού, όπως ισχύει,

θ. της υπ’ αρ. 21185/2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β’2840), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 91/07.01.2015 (Β’69) όμοια απόφαση και ισχύει,

ι. της υπ’ αρ. 11240/14.06.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την κατάργηση της υπ’ αρ. 11240/14.06.2016 απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄2840)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 4110/21.12.2016).

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

 

NOMOΣ 4446, (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016)

Άρθρο 111. Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

1. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται:

α) το διαμέρισμα,

β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος.

Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου κυρίως οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.

Ως ψηφιακές ή επιγραμμικές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους.

2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτου, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού υπό τις ακόλουθες, σωρευτικά, προϋποθέσεις:

α. Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

β. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

γ. Το ακίνητο έχει εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.

δ. Το ακίνητο έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α' 62) ή έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α' 209).

ε. Η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, των ενενήντα (90) και εξήντα (60) ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

στ. Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, βεβαιώνεται στην αρ μόδια Δ .Ο. Υ. και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από τη διαπίστωση της παράβασης, ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2, εντός του ιδίου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο, και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων της παραγράφου 2 εφαρμόζεται κατά περίπτωση η κείμενη νομοθεσία.

4. Οι μισθώσεις, που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, είναι νόμιμες, μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α'155).

5. α. Το εισόδημα που αποκτάται σύμφωνα με την παράγραφο 2 θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν.

β. Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής του παρόντος άρθρου υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

6. Η μίσθωση ακινήτου του παρόντος απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

7. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διενεργούνται έλεγχοι από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού.

8. Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να ζητά από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής των παραγράφων 2α, 2ε, 3, 8 και 9 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

10. Οι διατάξεις της παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.2.2017.

 

Νόμος 4403- ΦΕΚ.Α125/7-7-2016

Πρόστιμο σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τε-
χνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας,
στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται.

3. Η παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014 (Α’ 155)
αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που
διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τε-
χνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας,
στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, επιβάλλε-
ται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για καταλύμα-
τα δυναμικότητας μέχρι και εκατό κλινών, πρόστιμο δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας
από εκατό μέχρι και τετρακοσίων κλινών και δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας
άνω των τετρακοσίων κλινών. Στα τουριστικά καταλύ-
ματα του προηγούμενου εδαφίου ανακαλείται το Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας που εκδόθηκε με βάση την εσφαλμένα
δηλούμενη κατηγορία και εκδίδεται, χωρίς υπαίτια κα-
θυστέρηση της αρμόδιας υπηρεσίας, νέο Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές της κατηγορίας που πληροί το κατάλυμα,
όπως αυτές πιστοποιούνται κατά τη διαδικασία που πε-
ριγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Νόμου
αυτού».

Στις 3/11/2015, η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΑΔΕΣ», υπέβαλε  προς το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, τα παρακάτω ερωτήματα:

1.      Οφείλουν να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ οι επιχειρήσεις [ατομικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ] που έχουν έναρξη εργασιών ΔΟΥ και Ειδικό Σήμα ΕΟΤ για α) Ενοικ.Δωματια / διαμερίσματα ή β) Τουριστικές κατοικίες ή γ) τουριστικές επαύλεις ;

2.      Αυτές οι επιχειρήσεις που οφείλουν να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ, τι υποχρεώσεις ετήσιες έχουν και πόσο κοστίζουν;

3.      Οφείλουν να εγγραφούν ή να παραμείνουν εγγεγραμμένες στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ οι επιχειρήσεις των Κυκλάδων [ατομικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ] που έχουν έναρξη εργασιών ΔΟΥ και Ειδικό Σήμα ΕΟΤ για α) Ενοικ.Δωματια / διαμερίσματα ή β) Τουριστικές κατοικίες ή γ) τουριστικές επαύλεις ;

4.      Αυτές οι επιχειρήσεις που οφείλουν να εγγραφούν ή να παραμείνουν εγγεγραμμένες στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ υπόκεινται σε υποχρεωτική συνδρομή για το 2015 ή προαιρετική και πόση;

Στις 19/11/2015, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ μας απάντησε με τη συνημμένη επιστολή του:

"Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την απαντητική επιστολή του Προέδρου, κ. Γιάννη Ρούσσου, καθώς και τον πρόσφατο Απολογισμό του Επιμελητηρίου Κυκλάδων."

Με εκτίμηση, Ναταλία Παπαδοπούλου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Τμήμα Επικοινωνίας & Κατάρτισης, ΕΤ.Α.Π. – Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου Κυκλάδων, ΑΜΚΕ Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Απόλλωνος & Λαδοπούλου – Ερμούπολη, 84 100 Σύρος, Τηλ: 22810 82346 (εσωτ. 129), Fax: 22810 86555.


ΝΟΜΟΙ

• Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

• Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α) Ε.Φ.Ε.Τ., άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις

• Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α) Σύνδεση έρευνας τεχνολογίας με παραγωγή και άλλες διατάξεις [Αρθρο18]

• Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α)  Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις.

• Ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α) Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης & θέματα τουρισμού

• Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α) Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις

• Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α) Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας ... και άλλες διατάξεις

• Ν.3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α) Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις

• Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α) Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

• Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α) Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας ... Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού & Τουρισμού ...

• Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις

• Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

• Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

• Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

• Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α) Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α) Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

• Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις

• Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

• Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α) Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις [τροποποίηση Ν.Ο.Κ.]

• Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

• Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις

• Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α) Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), ... και άλλες διατάξεις

• Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α) Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης


ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

• Π.Δ.33/1979 (ΦΕΚ 10 Α) Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων

• Π.Δ.2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138 Δ) Περί ληπτέων υπόψιν στοιχείων & τρόπου καθορισμού όρων των προ 1923 οικισμών στερουμένων ρυμοτομικού σχεδίου, καθορισμού όρων δομήσεως

• Π.Δ.24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ) Τροποποίηση όρων & περιορισμών δόμησης γηπέδων κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων & εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών.

Π.Δ.20.1.1988 (ΦΕΚ 61 Δ) Τροποποίηση του  Π.Δ.6.10.78 (ΦΕΚ 538Δ) περί καθορισμού όρων & περιορισμών δομήσεως γηπέδων κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων & εκτός οικισμών

• Π.Δ.337/2000 (ΦΕΚ 281 Α) Κατάταξη ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών

• Π.Δ.43/2002 (ΦΕΚ 437 Α) Κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες, τεχνικές προδιαγραφές

• Π.Δ.4.11.2011 (ΦΕΚ 289 ΑΑΠΘ) Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους

• Π.Δ.112/2014 (ΦΕΚ 179 Α) Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού


ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• Κ.Υ.Α.ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ 120 Β 06) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.

• Κ.Υ.Α.36873/2007 (ΦΕΚ 1364 Β) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας, δικαιολογητικών & κάθε λεπτομέρειας για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων

• Κ.Υ.Α.16793/2009 (ΦΕΚ 2086 Β) Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.3299/2004

• Κ.Υ.Α.24208/2009 (ΦΕΚ 1138 Β) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό κ.λ.π.

• Κ.Υ.Α.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 (ΦΕΚ 2496 Β) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ....»

• Κ.Υ.Α.278/2012 (ΦΕΚ 615 Β) Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438 Β) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Τουρισμού

• Κ.Υ.Α.27217/2013 (ΦΕΚ 3077 Β) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού.

• Κ.Υ.Α.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ 3106 Β) Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

• Κ.Υ.Α.65657/2013 (ΦΕΚ 3156 Β) Έγκριση πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

• Κ.Υ.Α.67659/2013 (ΦΕΚ 3155 Β) Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό & Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού

• Κ.Υ.Α.1746/2015 (ΦΕΚ 135 Β) Καθορισμός προδιαγραφών για υπηρεσίες (άρθ.25 Ν.4276-14) τεχνικών λειτουργικών & ειδικών προδιαγραφών εγκαταστάσεων οινοτουριστικών επιχειρήσεων

• Κ.Υ.Α.1749/2015 (ΦΕΚ 145 Β) Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε Ε.Ε.Δ.Δ., Τ.Ε.Ε.&Τ.Ε.Κ. στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε.

• Κ.Υ.Α.1751/2015 (ΦΕΚ 146 Β) Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε.


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• Υ.Α.Γ1 443/1973 (ΦΕΚ 87 Β) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής & λειτουργίας αυτών

• Υ.Α. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937 Β) Περί τροποποιήσεως & συμπληρώσεως της υπ΄αριθ. Γ1/443/73 Υγειονομικής διατάξεως (ΦΕΚ 87 Β΄ 73)

• Υ.Α.2647 ΥΠΕΘΟ 538866 ΕΙΔ. 135 ΕΟΤ/1986 (ΦΕΚ 797 Β) Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη

• Υ.Α.3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59 Δ) Κτιριοδομικός Κανονισμός

• Υ.Α.Τ/2023/2003 (ΦΕΚ 305 Β) Έγκριση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια & Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα

• Υ.Α. Τ/7429/2003 (ΦΕΚ 1123 Β) Ίδρυση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων & Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών

• Υ.Α. Τ/185/2004 (ΦΕΚ 69 Β) Τροποποίηση της Υ.Α. Τ/7429/2003 (ΦΕΚ 1123 Β) περί ίδρυσης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων & Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών

• Υ.Α.13635/2006 (ΦΕΚ 1684 Β) Τροποποίηση του π.δ. 337/2000

• Υ.Α.12403/2007 (ΦΕΚ 1441 Β) Τροποποίηση του π.δ. 43/2002

• Υ.Α.16820/2008 (ΦΕΚ 1726 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.13635/2006

• Υ.Α.14423/2009 (ΦΕΚ 1711 Β) Τροποποίηση του π.δ. 43/2002

• Υ.Α.15291/2009 (ΦΕΚ 1842 Β) Τροποποίηση του π.δ. 43/2002

• Υ.Α.1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες & υποκατηγορίες σύμφωνα το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/11

• Υ.Α.125/2012 (ΦΕΚ 195 Β) Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας & Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Υ.Α.177/2012 (ΦΕΚ 319 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.1958/13.1.2012 ''Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/11''

• Υ.Α.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718 Β) Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών

• Υ.Α.167563ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964 Β) Εξειδίκευση διαδικασιών, ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων-δραστηριοτήτων άρθρων 3,4,5,6,7 του ν.4014/11

• Υ.Α.17955/2013 (ΦΕΚ 2061 Β) Τροποποίηση του π.δ.43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων & τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ Α 43) όπως ισχύει

• Υ.Α.27715/2013 (ΦΕΚ 3118 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων

• Υ.Α.21185/2014 (ΦΕΚ 2840 Β) Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών & καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων

• Υ.Α.26036/2014 (ΦΕΚ 3510 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων

• Υ.Α.27283/2014 (ΦΕΚ 3684 Β) Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6 του Ν.4276-2014 (Α΄ 155)

• Υ.Α.216/2015 (ΦΕΚ 10 Β) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων

• Υ.Α.219/2015 (ΦΕΚ 14 Β) Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων & των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων & κλειδιών αντίστοιχα

• Υ.Α.91/2015 (ΦΕΚ 69 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.21185/13.10.2014 "Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών & καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ" (ΦΕΚ Β 2840)

• Υ.Α.9299/2015 (ΦΕΚ 961 Β) Κατάργηση Υ.Α.27283/29.12.14 (ΦΕΚ Β 3684) "Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθ.2 παρ.6 του Ν.4276/2014"

• Y.A.14129/2015 (ΦΕΚ 1476 Β) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Γ. Ε.Ο.Τ.

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/1987 (ΦΕΚ 557 Β) Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 532249/1994 (ΦΕΚ 616 Β) Κατάταξη παραδοσιακών ξενώνων

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 515518/2012 για προέγριση Ε.Σ.Λ. σύμφωνα με το Ν.4070/12

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 515620/2012 για έκδοση Ε.Σ.Λ. σύμφωνα με το Ν.4070/12


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ.Γ. ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ α.π. 603/15.1.2013 Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων τουριστικών επιχειρήσεων


ΕΓΓΡΑΦΑ

• Έγγραφο Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού με α.π. 7614/2012 Ενημέρωση για N.4070, 4072 / 2012

• Έγγραφο Γ.Γ. Υπουργείου Τουρισμού με α.π. 20379/11.9.2013 Ενημέρωση για το νόμο Ν.4179/2013

• Έγγραφο της Δ/νσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού με α.π. 25653/8.12.2014 Κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων

 

απο την ιστοσελίδα: http://www.fotiszervas.gr

Free business joomla templates