ΕλληνικάEnglish
  • promo1
  • promo7
  • promo4
  • promo3
  • promo5
  • promo6
  • promo2
ΑρχικήΧρήσιμες Πληροφορίες / Νομοθεσία
Χρήσιμες Πληροφορίες για μέλη - καταλυματίες

Σε αυτή την ενότητα, οι επιχειρηματίες του κλάδου των ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων & τουριστικών κατοικιών, μπορούν να βρουν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

Η θέση του Υπουργείου Τουρισμού, σχετικα με το Βιβλίο Πόρτας.

29-5-2014
Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Στουρνάρα, την οποία κοινοποίησε και στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Θεοχάρη, κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Αντικείμενο της ερώτησης είναι η άνιση αντιμετώπιση που υφίστανται οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, και αφορά στην αναγραφή των ακινήτων αυτών στο Ε9, ως επαγγελματική στέγη.

Η μη αναγραφή τους ως ειδικά κτήρια στο Ε9, αφού δεν έχει αποσαφηνιστεί με εγκύκλιο ή νομοθετική ρύθμιση το συγκεκριμένο ζήτημα, θα έχει ως αποτέλεσμα να μην ισχύει ο συντελεστής απομείωσης επιφάνειας, όπως ισχύει για όλα τα άλλα ξενοδοχειακά καταλύματα.

Ο κ. Κόνσολας χαρακτηρίζει ως άνιση την αντιμετώπιση που τυγχάνουν οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων αφού αν δεν υπάρξει αναγραφή τους, ως ειδικά κτήρια στο Ε9, κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο, αυξημένο κατά 2000%. Παράλληλα, ζητά να υπάρξει άμεση ρύθμιση αλλά και ερμηνευτική εγκύκλιος που να ρυθμίζει το ζήτημα με τρόπο απόλυτο.

Δηλαδή, να δηλώνονται ως ειδικά κτήρια τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Ε9, για να τυγχάνουν της έκπτωσης φόρου των ειδικών κτηρίων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ξενοδοχεία.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα έχει ως εξής:
“Κύριε Υπουργέ,
Οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, που σχετίζεται με τον τρόπο και το είδος της αναγραφής των καταλυμάτων τους στο Ε9 που πρόκειται να υποβάλουν.

Υπάρχει ένα ασαφές νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν τους επιτρέπει να αναγράφουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ως ειδικά κτήρια στο Ε9 προκειμένου να έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση που έχουν και τα ξενοδοχειακά καταλύματα. Αν δεν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ή αναμόρφωση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου, οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων κινδυνεύουν να τους καταλογιστεί ένας υπέρογκος φόρος αυξημένος έως και κατά 2000%.

Αυτό συμβαίνει γιατί με το ισχύον πλαίσιο τα ακίνητα αυτά, δηλαδή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατατάσσονται με βάση την οικοδομική τους άδεια.
Στο μεταξύ, όμως, οι ιδιοκτήτες τους έχουν κάνει έναρξη στην εφορία, εδώ και πολλά χρόνια, πληρώνουν φόρους για τη λειτουργία τους ως τουριστικών καταλυμάτων και έχουν και το ειδικό σήμα, που προβλεπόταν για αυτές τις περιπτώσεις.

Προκύπτει, συνεπώς, ζήτημα άνισης αντιμετώπισης σε σχέση με την αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνουν τα ξενοδοχεία, τα οποία μπορούν να αναγράφονται στο Ε9 ως ειδικά κτήρια και να κάνουν χρήση του συντελεστή απομείωσης επιφάνειας, έχοντας έκπτωση φόρου.
Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των ενοικιαζόμενων δωματίων, αποτελεί μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που πρέπει να στηριχθούν, απαιτείται η άμεση αποκατάσταση αυτής της ανισότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Εάν προτίθεται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ή να προχωρήσει σε αλλαγή του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να αναγράφονται στο Ε9, ως ειδικά κτήρια τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Ο ερωτών βουλευτής”

Αρ. πρωτ.: 21868/27.5.2014
Επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/09, ν.3843/10, ν.4014/11 και ν.4178/13

Αθήνα, 27 / 05 / 2014
Αρ. Πρωτ. : 21868

Σχετ: 19914/14, 61402/13, 59844/13,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ.:11526
Πληροφορίες:Α. Σκάρλα
Τηλέφωνο:210-6915981
FAX:210-6918088

ΘΕΜΑ: Επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/09, ν.3843/10, ν.4014/11 και ν.4178/13


Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών και πολιτών σχετικά με την επιβολή δημοτικών τελών και φόρων σε χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των ν.3775/2009, ν.3843/2010, ν.4014/2011 και ν.4178/2013, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

A) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.4178/2013 και στο εδάφιο 51 της Εγκ. 4/2013 (αρ. πρωτ. 66931/3.12.2013), οι αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης προ της 28.07.2011 που έχουν υπαχθεί στην αναστολή επιβολής κυρώσεων των ν. 4014/2011 και 4178/2013, δεν οφείλουν αναδρομικά φόρους και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη (όπως ύδρευσης, καθαριότητας, αποχετευτικά τέλη, κ.λ.π.). Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης του ν. 4178/2013, είναι η ημερομηνία ισχύος του, δηλ. η 8.8.2013, ενώ για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν. 4014/2011, δηλαδή που έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, των σχεδίων και των δικαιολογητικών, ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής είναι η ισχύς του ν. 4014/2011, δηλ. η 21.9.2011.

Οι ως άνω αναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών για τις οποίες εκδίδεται οικοδομική άδεια νομιμοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 23 των ν.4014/2011 και ν.4178/2013 αντίστοιχα.

Μετά τις προαναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες, τα δηλωμένα αυθαίρετα συνυπολογίζονται στην επιβολή των δημοτικών τελών και φόρων.

B) Κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλονται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η διατήρησή τους, τα τέλη του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως εκάστοτε ισχύουν, που αναλογούν σε αυθαίρετες αλλαγές χρήσης και μόνον, καθώς και τυχόν διαφορές που προκύπτουν στο ύψος των τελών αυτών από την αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), στην παρ.22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4178/2013.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Τουριστικά καταλύματα – Που θα ασφαλίζονται πλέον οι ιδιοκτήτες τους

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 88/τ.Α/18.04.2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 58 με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις στο καθεστώς ασφάλισης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων.

Με τις διατάξεις αυτές αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α’ 89) και στο εξής η υπαγωγή των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, σε όλη την επικράτεια, στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή του ΟΑΕΕ απλοποιείται και καθορίζεται με βάση τη δυναμικότητα των δωματίων του καταλύματος. Κατά συνέπεια, ο πληθυσμός της περιοχής της έδρας της τουριστικής επιχείρησης και το εισόδημα από τη δραστηριότητα αυτή, τα οποία προβλέπονται από το προϊσχύον καθεστώς ασφάλισης, δεν αποτελούν κριτήρια για την υπαγωγή στην ασφάλιση των δύο πιο πάνω ασφαλιστικών οργανισμών.

Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης, για την υπαγωγή ή τη συνέχιση του ασφαλιστικού καθεστώτος που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη είναι η κατοχή του ειδικού σήματος λειτουργίας του ΕΟΤ με όλα τα δικαιολογητικά του σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, με τις προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων τα ακόλουθα:

1. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έως και 5 δωμάτια.

Με τις νέες διατάξεις, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, σε ολόκληρη την επικράτεια, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.

Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α..

2. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων από 6 έως και 10 δωμάτια.

Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Γ.Α..

Εάν τα πρόσωπα αυτά δεν είναι παράλληλα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αυτού, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 (Α΄ 316).

Εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται από άλλη εργασία ή απασχόληση σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο παραμένουν στην ασφάλιση του ασφαλιστικού τους φορέα και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις των παλαιών ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. που παράλληλα έχουν στην ιδιοκτησία τους τουριστικά καταλύματα δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 3996/2011 περί συνάφειας της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού.

3. Ιδιοκτήτες – μέλη εταιριών πλην Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ? τουριστικών καταλυμάτων έως και 10 δωμάτια.

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης των κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 58 τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία οποιασδήποτε νομικής μορφής, πλην ΕΠΕ και ΑΕ, υπάγεται κατά περίπτωση στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή ΟΑΕΕ ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί εφόσον βέβαια έχουν ασφάλιση σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από άλλη εργασία ή απασχόληση.

Εάν οι λοιποί εταίροι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη εργασία ή απασχόληση, η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ ή τον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1: Τρία μέλη ΟΕ. ? ιδιοκτήτες καταλύματος 5 δωματίων
Ο Α είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών.
Ο Β δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό.
Ο Γ είναι συνταξιούχος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
Οι εταίροι αποφασίζουν μεταξύ τους να ασφαλιστεί ο Α για τη δραστηριότητα της εταιρίας.

Έτσι, ο Α ασφαλίζεται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ.
Ο Β ασφαλίζεται και αυτός υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, δεδομένου ότι δεν υπάγεται σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό από άλλη εργασία ή απασχόληση.
Ο Γ θα έπρεπε να ασφαλιστεί στον Ο.Γ.Α., δεδομένου ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα ασφαλιστικό φορέα και η διάταξη προβλέπει ρητά την απαλλαγή μόνο όσων είναι ασφαλισμένοι και όχι συνταξιούχοι, πλην όμως ο ΟΓΑ δεν ασφαλίζει συνταξιούχους (άρθ. 34 του ν. 1140/81 όπως ισχύει) και ως εκ τούτου ο Γ δεν θα ασφαλιστεί σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό.

4. Ιδιοκτήτες – μέλη ΕΠΕ και ΑΕ ? τουριστικών καταλυμάτων ανεξαρτήτως δυναμικότητας δωματίων.

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρία νομικής μορφής Ε.Π.Ε. και Α.Ε., έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε. όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (άρθρο 49 του ν. 4144/2013). Ως εκ τούτου, όλα τα μέλη των Ε.Π.Ε., καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

5. Ιδιοκτήτες – ατομικών επιχειρήσεων ή εταιριών οποιασδήποτε νομικής μορφής – καταλυμάτων δυναμικότητας 11 δωματίων και άνω.

Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων με οποιαδήποτε νομική μορφή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω, σε όλη την επικράτεια, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με την υποχρέωση της ανά τριετία μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 258/2005 (Α΄ 316).

6. Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.

7. Με τις διατάξεις του άρθρου 58 κρίνεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή ΟΑΕΕ των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων που είναι ήδη δραστηριοποιούμενοι. Προφανώς, με τις ίδιες διατάξεις κρίνονται και τα πρόσωπα που θα δραστηριοποιηθούν μετά τη δημοσίευση του ν.4144/2013.

Ο Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Κοκκόρης

 

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"

Τηλέφωνα 2281084470

Fax 2281085769

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.fede.gr , www.cyclades.in , www.cycladeshotels.net

Πρωτοπαπαδάκη 13, Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ, 84100

 

Κατάλογος Σωματείων - Μελών της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων  "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"

 

ΑΜΟΡΓΟΣ

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Αιγιάλης ΑΜΟΡΓΟΥ

Τηλέφωνα 2285073208, 2285073545, 2285073269

Fax 2285073633, 2285073549

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.amorgos-guide.gr

Αιγιάλη, ΑΜΟΡΓΟΣ   84008

 

Σύλλογος Επαγγελματιών ΑΜΟΡΓΟΥ

Τηλέφωνα 6977302297

Fax 2285071280

Κατάπολα, ΑΜΟΡΓΟΣ, 84008

 

ΑΝΑΦΗ

Σύλλογος Επαγγελματιών ΑΝΑΦΗΣ

Τηλέφωνα 2286061287

Fax 2286061287

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΑΝΑΦΗ, 84009

 

ΑΝΔΡΟΣ

Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων Υδρούσας ΑΝΔΡΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ"

Τηλέφωνα 2282029040

Fax 2282029040

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μπατσί, ΕΛΤΑ ΓΑΥΡΙΟΥ, ΑΝΔΡΟΣ, 84501

 

Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων Χώρας ΑΝΔΡΟΥ "Η ΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ"

Τηλέφωνα 2282023130

Fax 2282023130

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.andros-accommodation.gr

ΤΘ.28, Χώρα ΑΝΔΡΟΥ, 84500

 

ΚΕΑ

Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων ΚΕΑΣ "ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ"

Τηλέφωνα 2288021500, 2288021960, 6932298539

Fax 2288021960, 2109701786

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γιαλισκάρι, ΚΕΑ, 84002

 

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ "ΣΤΕΚ"

Τηλέφωνα 2285074118

Fax 2285074118

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κουφονήσια, 84300

 

ΚΥΘΝΟΣ

Σύλλογος Τουριστικών & συναφών Επαγγελμάτων ΚΥΘΝΟΥ

Τηλέφωνα 2281031276

Fax 2281031355

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΚΥΘΝΟΣ, 84006

 

ΜΗΛΟΣ

Σωματείο Ιδιοκτητών και Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων ΜΗΛΟΥ

Τηλέφωνα 2287028019

Fax 2287021528 – 2287028019

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.milosholidays.gr

Πλάκα ΜΗΛΟΣ, 84800

 

ΜΥΚΟΝΟΣ

Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων - Διαμερισμάτων ΜΥΚΟΝΟΥ

Τηλέφωνα 2289024860

Fax 2289026860

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Λιμάνι Μυκόνου, 84600

 

ΝΑΞΟΣ

Ένωση Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων ΝΑΞΟΥ

Τηλέφωνα 2285024565

Fax 2285024565

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.holidaysnaxos.com

Χώρα ΝΑΞΟΥ, 84300

 

ΠΑΡΟΣ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ "ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ"

Τηλέφωνα 2284023920, 2284024967, 2284023023, 6945405315, 6977723555

Fax 2284022649

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.paros-greece.gr , www.facebook.com/SullogosMantwMaurogenous

Παροικιά, ΠΑΡΟΣ, 84400

 

Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων & Διαμερισμάτων ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ"

Τηλέφωνα 2284022722

Fax 2284028277

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Παροικιά, ΠΑΡΟΣ, 84400

 

Σωματείο Ιδιοκτητών και Εκμεταλλευτών Επιπλωμένων Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων ΜΑΡΠΗΣΑΣ ΠΑΡΟΥ "Ο ΓΛΑΥΚΟΣ"

Τηλέφωνα 2284041015, 2284041698

Fax 2284043396

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.parosholiday.gr

Δρυος, ΠΑΡΟΣ, 84400

 

Σύλλογος Ιδιοκτητών - Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων δωματίων ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ "Ο ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΔΙΑΣ"

Τηλέφωνα 2284052841

Fax 2284052289

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Νάουσα ΠΑΡΟΣ, 84400

 

Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ

Τηλέφωνα 2284092170

Fax 2284092171

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.paros-greece.gr , www.facebook.com/Syllogos Touristikon Katalymaton"Alyki"Parou

Αλυκή 1, ΤΘ.44233,  ΠΑΡΟΣ            84400

 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Επαγγελματικό Σωματείο ιδιοκτητών ενοικιαζομένων δωματίων, ξενοδοχείων, τουριστικών πρακτορείων και τουριστικών επαγγελμάτων ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Τηλέφωνα 2286025133

Fax 2286025133

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.santorinirooms.org.gr

Φηρά, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, 84700

 

Επαγγελματικό Σωματείο Καμαρίου Θήρας ιδιοκτητών, εκμεταλλευτών ενοικιαζομένων δωματίων, Ξενοδοχείων, τουριστικών πρακτορείων, τουριστικών επαγγελμάτων και απασχολουμένων με τουριστικές επιχειρήσεις "ΑΡΧΑΙΑ ΘΗΡΑ"

Τηλέφωνα 2286031438

Fax 2286032034

Καμάρι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, 84703

 

Σωματείο Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Τουριστικών Καταλυμάτων ΘΗΡΑΣ "Η ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ"

Τηλέφωνα 2286024046

2286022854

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.santorinirooms-hotels.gr , www.atlantida-santorini.gr

Φηρά, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, 84700

 

Σωματείο Τουριστικών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΣΑΣ-ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

Τηλέφωνα 2286082993

Fax 2286082994

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.southsantorini.com

ΤΘ.27, Περίσσα, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, 84703

 

ΣΕΡΙΦΟΣ

Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων & επιπλωμένων διαμερισμάτων ΣΕΡΙΦΟΥ "Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ"

Τηλέφωνα 2281051784

Fax 2281051792

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Λιβάδι ΣΕΡΙΦΟΣ, 84005

 

ΣΙΦΝΟΣ

Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Σίφνου

Τηλέφωνα 2284031333

Fax 2284028983

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.roomsinsifnos.com

Απολλωνία ΣΙΦΝΟΣ, 84003

 

ΣΥΡΟΣ

Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων ΣΥΡΟΥ

Τηλέφωνα 2281080485

Fax 2281080485

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.visitsyros.com

Αγίου Νικολάου 6, Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ 84100

 

ΤΗΝΟΣ

Σύλλογος εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων δωματίων ΤΗΝΟΥ "ΞΕΝΙΑ"

Τηλέφωνα 2283025887

Fax 2283025887

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.xenia-tinos.gr

Αντωνίου Σώχου 15, ΤΗΝΟΣ 84200

Κατάλογος Σωματείων - Μελών της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων  "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"
Νησί Σωματείο Τηλέφωνα Fax e-mail address / Ηλεκτρονική Διεύθυνση website Ταχυδρομική Διεύθυνση ΤΚ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ" 2281084470 2281085769 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.fede.gr , www.cyclades.in , www.cycladeshotels.net Πρωτοπαπαδάκη 13, Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ 84100
ΑΜΟΡΓΟΣ Σύνδεσμος Επαγγελματιών Αιγιάλης ΑΜΟΡΓΟΥ 2285073208, 2285073545, 2285073269 2285073633, 2285073549 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.amorgos-guide.gr Αιγιάλη, ΑΜΟΡΓΟΣ 84008
Σύλλογος Επαγγελματιών ΑΜΟΡΓΟΥ 6977302297 2285071280 Κατάπολα, ΑΜΟΡΓΟΣ 84008
ΑΝΑΦΗ Σύλλογος Επαγγελματιών ΑΝΑΦΗΣ 2286061287 2286061287 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.   ,            Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ΑΝΑΦΗ 84009
ΑΝΔΡΟΣ Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων Υδρούσας ΑΝΔΡΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ" 2282029040 2282029040 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Μπατσί, ΕΛΤΑ ΓΑΥΡΙΟΥ, ΑΝΔΡΟΣ 84501
Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων Χώρας ΑΝΔΡΟΥ "Η ΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ" 2282023130 2282023130 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.andros-accommodation.gr ΤΘ.28, Χώρα ΑΝΔΡΟΥ 84500
ΚΕΑ Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων ΚΕΑΣ "ΞΕΝΟΜΗΔΗΣ" 2288021500, 2288021960, 6932298539 2288021960, 2109701786 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Γιαλισκάρι - ΚΕΑ 84002
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ "ΣΤΕΚ" 2285074118 2285074118 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Κουφονήσια 84300
ΚΥΘΝΟΣ Σύλλογος Τουριστικών & συναφών Επαγγελμάτων ΚΥΘΝΟΥ 2281031276 2281031355 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ΚΥΘΝΟΣ 84006
ΜΗΛΟΣ Σωματείο Ιδιοκτητών και Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων ΜΗΛΟΥ 2287028019 2287021528 - 2287028019 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.milosholidays.gr Πλάκα ΜΗΛΟΣ 84800
ΜΥΚΟΝΟΣ Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων - Διαμερισμάτων ΜΥΚΟΝΟΥ 2289024860 2289026860 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Λιμάνι Μυκόνου 84600
ΝΑΞΟΣ Ένωση Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων ΝΑΞΟΥ 2285024565 2285024565 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , www.holidaysnaxos.com Χώρα ΝΑΞΟΥ 84300
ΠΑΡΟΣ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ "ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ" 2284023920, 2284024967, 2284023023, 6945405315, 6977723555 2284022649 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.paros-greece.gr , www.facebook.com/SullogosMantwMaurogenous Παροικιά, ΠΑΡΟΣ 84400
Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων & Διαμερισμάτων ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ" 2284022722 2284028277 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Παροικιά, ΠΑΡΟΣ 84400
Σωματείο Ιδιοκτητών και Εκμεταλλευτών Επιπλωμένων Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων ΜΑΡΠΗΣΑΣ ΠΑΡΟΥ "Ο ΓΛΑΥΚΟΣ" 2284041015, 2284041698 2284043396 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.parosholiday.gr Δρυος, ΠΑΡΟΣ 84400
Σύλλογος Ιδιοκτητών - Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων δωματίων ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ "Ο ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΔΙΑΣ" 2284052841 2284052289 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Νάουσα ΠΑΡΟΣ 84400
Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ 2284092170 2284092171 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.paros-greece.gr , www.facebook.com/Syllogos Touristikon Katalymaton"Alyki"Parou Αλυκή 1, ΤΘ.44233,  ΠΑΡΟΣ 84400
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Επαγγελματικο Σωματείο ιδιοκτητων ενοικιαζομένων δωματίων, ξενοδοχείων, τουριστικών πρακτορείων και τουριστικών επαγγελμάτων ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2286025133 2286025133 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.santorinirooms.org.gr Φηρά, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 84700
Επαγγελματικο Σωματείο Καμαρίου Θήρας ιδιοκτητων, εκμεταλλευτών ενοικιαζομένων δωματίων, Ξενοδοχείων, τουριστικών πρακτορείων, τουριστικών επαγγελμάτων και απασχολουμένων με τουριστικές επιχειρήσεις "ΑΡΧΑΙΑ ΘΗΡΑ" . 2286031438 2286032034 Καμάρι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 84703
Σωματείο Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Τουριστικών Καταλυμάτων ΘΗΡΑΣ "Η ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ" 2286024046 2286022854 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.santorinirooms-hotels.gr, www.atlantida-santorini.gr Φηρά, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 84700
Σωματείο Τουριστικών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΣΑΣ-ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 2286082993 2286082994 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.southsantorini.com ΤΘ.27, Περίσσα, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 84703
ΣΕΡΙΦΟΣ Σύλλογος Ενοικιαζομένων δωματίων & επιπλωμένων διαμερισμάτων ΣΕΡΙΦΟΥ "Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ" 2281051784 2281051792 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Λιβάδι ΣΕΡΙΦΟΣ 84005
ΣΙΦΝΟΣ Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Σίφνου 2284031333 2284028983 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.roomsinsifnos.com Απολλωνία ΣΙΦΝΟΣ 84003
ΣΥΡΟΣ Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων ΣΥΡΟΥ 2281080485 2281080485 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.visitsyros.com Αγίου Νικολάου 6, Ερμούπολη 84100
ΤΗΝΟΣ Σύλλογος εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων δωματίων ΤΗΝΟΥ "ΞΕΝΙΑ" 2283025887 2283025887 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. www.xenia-tinos.gr Αντωνίου Σώχου 15 84200

Η απόφαση με τις λεπτομέρειες για την υποβολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών

[03.02.2014]

 

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση σχετικά με την υποβολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, η απόφαση αυτή έχει ως εξής:

ΠΟΛ.1022/31.1.2014

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών.

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής


α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

Άρθρο 2
Περιεχόμενο καταστάσεων


Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας καταχωρούνται:

α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.

β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.

γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α.

δ) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.

ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.

Άρθρο 3
Τρόπος καταχώρισης


Στις καταστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, οι καταχωρήσεις διενεργούνται ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:

α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.

β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της περίπτωσης α΄. 

2.Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 2 της παρούσας: 

α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ..

β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ


1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως, οι ανωτέρω περιπτώσεις Α.1.α΄και β΄, που αφορούν παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.

2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

Άρθρο 4
Χρόνος υποβολής


1.Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ως εξής:

α) από τον εκδότη μηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από τήρηση και το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία,

β) από το λήπτη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης που αφορούν (μήνα ή τρίμηνο) και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης, μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξάμηνου που αφορούν.

Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι ανωτέρω καταστάσεις, που αφορούν συναλλαγές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014, υποβάλλονται, ανά μήνα, μέχρι την προθεσμία υποβολής των καταστάσεων του μηνός Μαρτίου 2014.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών, στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομικών.

3.Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης, μπορεί να καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές του πίνακα που τροποποιούνται.

Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής


Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, ή την χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

Οι καταστάσεις υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, που παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Άρθρο 6
Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση


Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για τα φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από 1.1.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την ΠΟΛ στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Σημείωση:


Η ανωτέρω απόφαση προβλέπει την υποβολή των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου Μαρτίου μέχρι τον Απρίλιο, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ανακοινώσεις του Γενικού Γραμματέα για μαζική υποβολή των μηνών Ιαν-Φεβ-Μαρ-Απρ μέχρι τον Μάιο.

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την Γ.Γ.Δ.Ε. ενημερωθήκαμε ότι, ο Γενικός Γραμματέας είναι ενήμερος για το λάθος που εμφιλοχώρησε στην ανωτέρω απόφαση και πιθανόν θα προβεί στη σχετική διόρθωση.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιμένουμε τις απαραίτητες ανακοινώσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Οικ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τουρισμός Για Όλους 2013-2014

Υλοποίηση Β' φάσης

 

Πρόγραμμα 6ήμερων διακοπών
Για τους επιχειρηματίες:

 

Για τους δικαιούχους:

 

Πρόγραμμα Γ' ηλικίας

 

Για τους επιχειρηματίες:

 

Για τους δικαιούχους:

 

Ο κατάλογος των καταλυμάτων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αναρτηθεί μετά τις 21/02/2014.

 

link= http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91


Συνοπτικός οδηγός μεταβολών Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2014

του Παναγιώτη Ντινούδη, οικονομολόγου - φοροτεχνικού  

Από 1/1/2014 έχουμε μια πληθώρα αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία 

που αν μη τι άλλο για την προσαρμογή στις νέες υποχρεώσεις απαιτείται να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο και η έκτασή τους, με ανάγκη δε να δοθεί χρόνος προσαρμογής. 
Στον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) μεταβολές επέρχονται τόσο με την εισαγωγή νέων διατάξεων, σε συνάρτηση και με τον νέο Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) όσο και με την κατάργηση υφιστάμενων διατάξεων. 
Εν αναμονή των εγκυκλίων του Υπ. Οικονομικών για την ρύθμιση/ χειρισμό/ αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών θεμάτων, ακολουθεί μια συνοπτική κατά το δυνατόν αναφορά στις μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ. 
Περιεχόμενα
1. Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών 
2. Αγρότες 
3. Έντυπα Ασφαλών Πληροφοριών 
4. Δελτίο Αποστολής 
5. Χρόνος έκδοσης Τιμολογίου 
6. Φορτωτικές (έγγραφα μεταφοράς) 
7. Απόδειξη Αυτοπαράδοσης 
8. Απόδειξη Δαπάνης 
9. Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών 
10. Τρόπος έκδοσης στοιχείων λιανικών συναλλαγών 
11. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών 


1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου Κώδικα ορίζονται τα πρόσωπα που εξαιρούνται/ απαλλάσσονται των υποχρεώσεων του Κώδικα αυτού. 
Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων αυτών οδηγίες/ διευκρινίσεις είχαν κοινοποιηθεί με την ΠΟΛ.1004/4-1-2013 (απαντήθηκαν και περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στο νόμο). 
Αν για τους αγρότες το θέμα φαίνεται να καταλήγει (για την ώρα) και σχετική η αναφορά στο επόμενο θέμα, κρίσιμο είναι πως θα αντιμετωπιστεί από τις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 τουΚ.Φ.Α.Σ. και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα από τον σε ισχύ την 1/1/2014 Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). 

1.1 Με την (σε ισχύ) διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. προβλέπεται ότι «δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο». Για την διάταξη αυτή είχε διευκρινιστεί : 
ΠΟΛ.1004/4-1-2013 (απόσπασμα)
«… οι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών είναι φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παρ. 1 του 48 του Ν.2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:
• Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.
• Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ
Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.
Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά».
Κατ' αρχήν, ως είναι γνωστό στον νέο Κ.Φ.Ε. δεν υφίσταται η έννοια του ελεύθερου επαγγελματία καθώς εισήχθη για όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες η έννοια της «επιχειρηματικής δραστηριότητας». 
Δεύτερον, στο νέο Κ.Φ.Ε. και στο άρθρο 21 δίδεται η έννοια του εισοδήματος/ κέρδους από «επιχειρηματική δραστηριότητα» στα πλαίσια «επιχειρηματικών συναλλαγών». Ως επιχειρηματική συναλλαγή ορίζεται «κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων». Η έννοια αυτή πλησιάζει τη διάταξη του άρθρου 1 του Κ.Φ.Α.Σ. που αναφέρει ότι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών είναι κάθε πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην Ελληνική επικράτεια με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος. 
Θεωρώ ότι αιτία του νέου Κ.Φ.Ε. θα πρέπει να παρασχεθούν από το Υπ. Οικονομικών διευκρινίσεις ως προς την έκταση/ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ.. 

1.2 Όμοια με τα ανωτέρω, θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί η από 1/1/2014 έκταση/ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., για τον βαθμό που εξακολουθεί και ισχύει το όριο της απαλλαγής για φυσικό πρόσωπο που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.
!σημείωση: Το κείμενο της παρ. 3 του άρθρου 3 τίθεται αμέσως παρακάτω στο επόμενο θέμα.


2. ΑΓΡΟΤΕΣ
2.1 Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 51 του Ν.4223/2013 τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) ως προς τα πρόσωπα που εξαιρούνται/δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, με έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων από την 1/1/2014. 
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 3 παρ. 3
Ως ισχύει με το Ν.4223/2013
«3. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.
Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό της επιδότησης που λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεοαπεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4, καθώς και επίπροσώπων που επιλέγουν την ένταξή της στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ως και επί επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη».
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 3 παρ. 3
Ως ίσχυε πριν το Ν.4223/2013
«3. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική  περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.

Οι διατάξεις του προηγούμενου  εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεοαπεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4, καθώς και επίπροσώπων που επιλέγουν την ένταξή της στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ως και επί επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη».

2.2 Με τις νέες διατάξεις εισήχθησαν ως εξαιρούμενα πρόσωπα/ μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. υπό τις προϋποθέσεις/κριτήρια που τίθενται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 
Υπό τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν και στο κείμενο του νόμου (Κ.Φ.Α.Σ.) δεν υπήρχε πρόβλεψη/ αναφορά στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., με την ΠΟΛ.1004/4-1-2013 είχε κοινοποιηθεί ότι δεν είναι υπόχρεοι εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος των διατάξεων των άρθρων 41και 42 του Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) που το εισόδημά τους από την άσκηση της δραστηριότητάς τους αυτής προσδιορίζεται στη Φορολογία Εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο. 
Μετά την αντικατάσταση του Κ.Φ.Ε.- Ν.2238/1994 με τον νέο Κ.Φ.Ε.- Ν.4172/2013 όπου δεν προβλέπεται «αντικειμενικός τρόπος» προσδιορισμού του εισοδήματος από γεωργική δραστηριότητα, γεννήθηκε ζήτημα ένταξης/ εφαρμογής απ' όλα τα πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.. Καθώς προφανώς κρίθηκε από τις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο/ αδύνατο στη βάση όλων των ιδιαιτεροτήτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τέθηκε νέα διάταξη καιπεριορίστηκαν τα πρόσωπα (αγρότες) που υποχρεούνται από 1/1/2014 να τηρούν βιβλία/ στοιχεία (και εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α.. 
Οι υπόχρεοι (αγρότες) από 1/1/2014 στην εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. και του Φ.Π.Α. (καθώς μετατάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς του φόρου) είναι όσοι πληρούν τα κριτήρια της ΠΟΛ.1281/30-12-2013.

3. ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ)
3.1 Με την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013) είχε περιοριστεί ο αριθμός των επιτηδευματιών που υποχρεούνταν σε τήρηση πρόσθετων βιβλίων ("έντυπα ασφαλών πληροφοριών", όπως αναφέρονται στον Κ.Φ.Α.Σ.). Οι υπόχρεοι αυτοί ορίζονταν στην παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (έναντι όσων ορίζονταν στην παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.- Π.Δ.186/1992). 
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 4 παρ. 23
«23. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη.
Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή, επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του Ν.1809/1988.
Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014».

3.2 Όπως αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 4, οι διατάξεις αυτές (υποχρέωση τήρησης “εντύπου ασφαλών πληροφοριών”)παύουν να ισχύουν από 1/1/2014

3.3 Για τον από 1/1/2014 τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών των έως την 31/12/2013 υπόχρεων σε τήρηση “εντύπου ασφαλών πληροφοριών” σχετική η αναφορά στο δέκατο θέμα του παρόντος. 


4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Όπως προβλεπόταν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., οι διατάξεις του άρθρου 5 αυτού για το «δελτίο αποστολής» έπαψαν να ισχύουν από 1/1/2014.
Συνέπεια αυτής της κατάργησης (του δελτίου αποστολής) ήρθε/ προστέθηκε νέα διάταξη ως παρ. 19 στο άρθρο 6 («τιμολόγηση συναλλαγών») του Κ.Φ.Α.Σ. (με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013) με ισχύ από 1/1/2014, ως εξής :    
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 (τιμολόγηση συναλλαγών) παρ. 19
«19. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση».
Προς ώρας, ως μόνη αναφορά στο θέμα/ διάταξη είναι το από 2/1/2014 δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών ότι : 
«Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων
Για την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την πώληση, απευθείας ή μέσω τρίτου, από τον προμηθευτή στον αγοραστή αυτών, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας, που συνοδεύουν τα αποθέματα μέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, συντάσσεται δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, με περιεχόμενο τα δεδομένα των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων.
Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται για την παραλαβή αποθεμάτων από τον αγοραστή (υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών) αυτών, εφόσον δεν παραδίδεται σ’ αυτόν, κατά την παραλαβή τους, τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών ή αντίτυπο του δικαιολογητικού εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ή δεν εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης του άρθρου 5 παράγραφος 6 του Κ.Φ.Α.Σ..
Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται κατά το χρόνο της αποστολής ή της παράδοσης ή της παραλαβής ή της διακίνησης, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην των ιδιωτών, των αποθεμάτων».
Αναμφίβολα γεννώνται πολλά ερωτήματα για την έκταση και την εφαρμογή του νέου μέτρου που έρχεται σε αντικατάσταση του δελτίου αποστολής. Ενδεικτικά : 
·    Το «έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» φαίνεται να καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις συναλλαγών προς πώληση αγαθών (απευθείας ή μέσω τρίτου). Δεν διακρίνεται χειρισμός για λοιπές περιπτώσεις όπως διακίνηση για επίδειξη, συμμετοχή σε έκθεση, προς επισκευή κ.λπ., 
·    Από το κείμενο του δελτίου τύπου φαίνεται ότι το «έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» συνοδεύει τα αγαθά, δηλαδή εκδίδεται είτε από τον πωλητή είτε από τον αγοραστή προ της έναρξης της διακίνησης. 
·    Δεν απαιτείται «έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» σε κάθε περίπτωση πώλησης αγαθών εφόσον εκδίδεται άμεσα στοιχείο αξίας και τα αγαθά συνοδεύονται έως τον τόπο προορισμού με το στοιχείο αυτό. Το στοιχείο αξίας μπορεί να είναι τιμολόγιο και θεωρώ και  απόδειξη λιανικής πώλησης από Φ.Τ.Μ. ή Η.Υ.-Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..  


5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
5.1 Με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 επήλθε μόνο νομοτεχνική προσαρμογή στην παρ. 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, συνέπεια της κατάργησης του άρθρου 5 του Κώδικα για το δελτίο αποστολής, ως εξής : 
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 (τιμολόγηση συναλλαγών) παρ. 14
14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση.
Ως ισχύει με το Ν.4223/2013
Κατ΄ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
Ως ίσχυε πριν το Ν.4223/2013
Κατ΄ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2859/2000, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης.
Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται  το  αργότερο σε  ένα  (1)  μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά.
Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.
Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση.
Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

5.2 Σε συνάρτηση και με τις διατάξεις της επόμενης παρ. 15 του ίδιου άρθρου του Κ.Φ.Α.Σ., συνάγεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου παραμένει ως είχε και δεν μεταβάλλεται από 1/1/2014. Εκ τοις πράγμασι περιορισμοί πιθανά θα ανακύψουν από λοιπές υποχρεώσεις που τίθενται και αναφέρομαι στην υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα που αναμένεται να θεσπιστεί. 


6. ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ (ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
Όπως προβλέπονταν από τις μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 14 του Κ.Φ.Α.Σ.,οι διατάξεις του άρθρου 8 για τα «έγγραφα μεταφοράς» έπαψαν να ισχύουν από 1/1/2014.
Ειδικότερα, με τις παρ. 1- 10 του άρθρου 8 προβλέπονταν (ανάλογα, όπως στο άρθρο 16 του Κ.Β.Σ.) η έκδοση εγγράφων μεταφοράς (φορτωτική, διπλότυπη απόδειξη, διορθωτικό σημείωμα) και ρυθμίζονταν το περιεχόμενο αυτών και ο χρόνος έκδοσης. Βάσει των διατάξεων αυτών είχε θεσπιστεί το «ημερολόγιο μεταφοράς» (αθεώρητο από 1/1/2013) και προβλέποταν η δυνατότητα έκδοσης «συγκεντρωτικής φορτωτικής». 
Για τα θέματα που ανακύπτουν εκτίμησή μου, με επιφύλαξη για όσα ορίσει με εγκύκλιό της η δ/νση Κ.Φ.Α.Σ. του Υπ. Οικονομικών, είναι : 
·    Ως λογικό αποτέλεσμα μετά την κατάργηση του άρθρου 8 θεωρώ ότι όσοι υπόχρεοι συναλλαγών υποχρεούνταν στην έκδοση φορτωτικής θα πρέπει από 1/1/2014 να εκδίδουν Τιμολόγιο (και για τις συναλλαγές με το κοινό Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, βλ. σχετικά και ΠΟΛ.1001/2-1-2014). 
·    Ως προς το περιεχόμενο του τιμολογίου, κατά το λογικό θα είναι αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. Για την περιγραφή του είδους παρεχόμενων υπηρεσιών στο τιμολόγιο παρατίθεται απόσπασμα από την ΠΟΛ.1061/28-3-2013
ΠΟΛ.1061/28-3-2013 (απόσπασμα)
«Περιγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Με τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο περιεχόμενο του τιμολογίου. Ειδικότερα, στην παρ. 11 του εν λόγω άρθρου προσδιορίζονται τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η περιγραφή του οποίου πρέπει να είναι σαφής και να συγκεκριμενοποιεί την υπηρεσία, ώστε να προκύπτει το αντικείμενο της συναλλαγής και η συνάφεια του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την αμοιβή.
Συνεπώς, η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι αναλυτική και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ., από την απεικόνιση των συναλλαγών στα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν, κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συναφθείσα σύμβαση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων».
·    Ως προς το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, κατά το λογικό και όπως ορίζεται στην παρ. 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. είναι αυτός της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (σε αντίθεση με το χρόνο έκδοσης της φορτωτικής που προβλέποταν κατά την παραλαβή των αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου). 
·    Για τις περιπτώσεις που προβλέπονταν «συγκεντρωτικές φορτωτικές» για τις επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες στον ίδιο εντολέα (πελάτη)- υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, μια λογική υπόθεση είναι ότι θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. για επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες: 
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 (τιμολόγηση συναλλαγών) παρ. 2
«Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή- πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε.
Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις».
ΠΟΛ.1004/4-1-2013
«Το περιεχόμενο της παραγράφου αυτής, καλύπτει την τιμολόγηση των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου με τις αντίστοιχες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. Επισημαίνεται ότι με τον όρο "επαναλαμβανόμενες πωλήσεις" αγαθών και υπηρεσιών, νοείται η εντός της ημέρας αλλά και κάθε επόμενη ημέρα ή κατ' αραιότερα χρονικά διαστήματα πώληση αγαθών ή υπηρεσιών».


7. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Μεταξύ των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. που παύουν να ισχύουν από 1/1/2014είναι και αυτή της παρ. 12 του άρθρου 8 σχετικά με την έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης (σημ. καθώς παύει να ισχύει όλο το άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
Η απόδειξη αυτοπαράδοσης είναι/ ήταν σε συνάρτηση με τις διατάξεις του άρθρου 7 («πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών») και του άρθρου 9 («πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών») του Κωδ. Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000). 
Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του κωδ. Φ.Π.Α. προβλέπεται ότι θεωρούνται ως πράξεις υπαγόμενες στο φόρο και οι πράξεις που ορίζονται στα άρθρα αυτά, καίτοι λείπει το στοιχείο της πώλησης/ αντιπαροχής στην παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. 
Με την παρ. 12 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ. προβλέπονταν ότι στις«περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, που προβλέπονται από το Ν.2859/2000, εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης». Παρέχονταν δε η δυνατότητα αντί απόδειξης αυτοπαράδοσης να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας (προβλεπόμενο στον Κώδικα, π.χ. τιμολόγιο), εφόσον κατά την έκδοσή αναγράφονταν σ΄αυτό η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης». 
Καθώς οι διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του κωδ. Φ.Π.Α. είναι σε ισχύ, μετά την κατάργηση του στοιχείου αυτοπαράδοσης από τον Κ.Φ.Α.Σ. προκύπτει κενό καθώς με βάση κάποιο παραστατικό στοιχείο θα πρέπει να καλύπτονται οι διατάξεις του κωδ. Φ.Π.Α.. 


8. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μεταξύ των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. που παύουν να ισχύουν από 1/1/2014είναι και αυτή της παρ. 13 του άρθρου 8 σχετικά με την έκδοση απόδειξης δαπάνης (σημ. καθώς παύει να ισχύει όλο το άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
Με τις διατάξεις αυτές (ανάλογα του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.) καλύπτονταν (i) η περίπτωση έκδοσης στοιχείου για δαπάνη υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών όταν ο δικαιούχος της αμοιβής δεν ήταν υπόχρεος σε έκδοση στοιχείου (τιμολογίου) καθώς και (ii) η περίπτωση δώρων από  υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγγελματική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης. 
Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω στο θέμα για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, για την από 1/1/2014 καταβολή αμοιβής σε πρόσωπο μη υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών μια λογική υπόθεση είναι ότι θα εκδίδεται στοιχείο (τίτλος/ τιμολόγιο από τον υπόχρεο που καταβάλλει την αμοιβή) σύμφωνα με την διάταξη της παρ.  5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.στην οποία προστέθηκε με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 και η περίπτωση της λήψης υπηρεσιών.
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 παρ. 5
Ως ισχύει με τον Ν.4223/2013
«5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρ. 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού, για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.».
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 παρ. 5
Ως ίσχυε πριν το Ν.4223/2013
«5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρ. 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού, για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών ...................
Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.».


9. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως είχαν θεσπισθεί αρχικά προβλέπονταν ότι από 1/1/2014 θα παύσει να ισχύει το άρθρο 7 του Κώδικα αυτού για τις Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών.  Όμως, με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 τροποποιήθηκε η αρχική διάταξη και τέθηκε ότιτο άρθρο 7 του Κ.Φ.Α.Σ. θα παραμείνει σε ισχύ για το 2014 και θα παύσει να ισχύει από 1/1/2015.


10. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Με την ΠΟΛ.1001/2-1-2014 κοινοποιήθηκε από το Υπ. Οικονομικών η δυνατότητα για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών να μη χρησιμοποιούν φορολογικό μηχανισμό για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι αυτοί δύνανται να εκδίδουναπό 1/1/2014 χειρόγραφα- αθεώρητες αποδείξεις, με τους περιορισμούς/ προϋποθέσεις που τίθενται στην εγκύκλιο.
Σε περίπτωση που οι αυτοί υπόχρεοι επιλέξουν να εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών μηχανογραφικά υποχρεούνται σε χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού.


11. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο αμέσως προσεχές διάστημα υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών  σε μηνιαία βάση για τα έσοδα και σε τριμηνιαία βάση για τις αγορές/ δαπάνες.   
Στις καταστάσεις αυτές, πέραν των συναλλαγών με άλλους υπόχρεους από μηδενική βάση και όχι από το ποσό των 300,00€ θα περιλαμβάνονται και (i) οι συναλλαγές με μη υπόχρεους σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, και, (ii) στοιχεία λιανικών πωλήσεων (με διάκριση και ανά φορολογικό μηχανισμό) και στοιχεία λοιπών δαπανών (ηλεκτρικό κ.λπ.) με μία συγκεντρωτική εγγραφή.  
Με το περιεχόμενο (αξίες) των καταστάσεων αυτών (πωλήσεις/ αγορές/ Φ.Π.Α.) θα ελέγχεται και η ορθότητα/ ακρίβεια των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (ή/και αντίστροφα η διαδικασία). 
Αν ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων πελατών- προμηθευτών οριστεί εντέλει την 15η ημέρα του επόμενου μήνα/ τριμήνου, αντίστοιχα για τα έσοδα και έξοδα, ο χρόνος τον οποίο θα έχουν στην διάθεσή τους οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ λίγος.  Κατ' ουσία δηλαδή φαίνεται να περιορίζεται ο θεσμοθετημένος χρόνος έκδοσης στοιχείων (τιμολογίων) και ενημέρωσης των βιβλίων (για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία η ενημέρωση γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., παρ. 18 άρθρου 4 Κ.Φ.Α.Σ.) 


επισήμανση
Στο κείμενο περιέχονται για ορισμένα θέματα προσωπικές απόψεις/ εκτιμήσεις. Αναγκαίο είναι να επισημανθεί ότι για όλα τα θέματα αναμένονται Υπ. Αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζονται τα θέματα που ανακύπτουν.  

11/1/2014
Σελίδα 8 από 12
Free business joomla templates